Trà Dilmah hương chanh

Trà hương chanh

Trà đen với mùi chanh tự nhiên. Loại trà này được trồng tại các đồn điền ở vùng.

+ Một hộp trà 20 gói trà có dây 1,5gram, được đóng gói trong 1 bao thiếc.

+ Một hộp trà 25 gói trà có dây 2 gram, đóng gói riêng biệt trong từng gói thiếc

Trà Dilmah hương chanh